کۆڕبەنــدی بازرگانــی نیشــتیمانی عێــراق

ڕێکخــراوی نێودەوڵەتــی کــۆچ (IOM)و ســەنتەری بازرگانــی نێودەڵەتــی (ITC)
کۆڕبەنــدی بازرگانــی نیشــتیمانی عێــراق
لــە  27 بــۆ 28 تشرینــی دووەمــی  2023 ڕێکدەخــەن لــە هۆتێــل ڕۆتانــا بابلــی شــاری بەغــدا.

ئــەم ئیڤێنــت و ڕێوڕەســمەش پانێــڵ لەســەر ئاســتی زۆر بــەرز و وۆرکشــۆپی کـرداری بـە دیـدارو کۆبوونەوەکانـی بزنس-بۆ-بزنـس کۆمپانیـا تازەگـەر و نوێیـەکان ڕێکدخـات، لەگـەڵ نیشــاندان و خســتنەڕووی بابەتــی ســەرەکی (دروســتکراوی عێراقــە) کــە لــە تــەواوی ســەرجەم پارێزگاکانــی عێراقــەوەن

Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

پێشەکی

ڕێکخــراوی نێودەوڵەتــی کــۆچ (IOM)و ســەنتەری بازرگانــی نێودەڵەتــی (ITC)یەکەمیــن کۆڕبەنــدی بازرگانــی نیشــتیمانی عێــراق لــە  28 بــۆ 30 تشرینــی دووەمــی  2022 ڕێکدەخــەن لــە هۆتێــل ڕۆتانــا بابلــی شــاری بەغــدا.
ئــەم ئیڤێنــت و ڕێوڕەســمەش پانێــڵ لەســەر ئاســتی زۆر بــەرز و وۆرکشــۆپی کـرداری بـە دیـدارو کۆبوونەوەکانـی بزنس-بۆ-بزنـس کۆمپانیـا تازەگـەر و نوێیـەکان ڕێکدخـات، لەگـەڵ نیشــاندان و خســتنەڕووی بابەتــی ســەرەکی (دروســتکراوی عێراقــە) کــە لــە تــەواوی ســەرجەم پارێزگاکانــی عێراقــەوەن

پوختەی کۆڕبەندی بازرگانی نیشتیمانی عێراق ٢٠٢٢

زیاتر لە 150 کۆمپانیای عێراقی و کڕیاری نێودەوڵەتی
 ڕێککەوتن و مامەڵە بە بەهای دارایی نزیکەی   2.5 ملیۆن دۆلاری ئەمریکی
 170 – دانیشتنی دوو-بە-دووی کارو بزنسەکان لەگەڵ یەکتری و دانیشتنی دروستکردنی پەیوەندی
 زیاتر لە 70  کۆمپانیا

پوختەی کۆڕبەندی بازرگانی نیشتیمانی عێراق ٢٠٢٢